31.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење се може преузети на следећем линку (садржај линка копирати у ... наставак вести26.07.2017.
Одлука о додели уговора

Одлука се може преузети на следећем линку (садржај линка копирати у ... наставак вести21.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору

Обавештење се може преузети на следећем линку (садржај линка копирати у претраживач):

http://www.ospetarkocic.rs/upload/dokumenta/Obave%C5%A1tenje%20o%20zaklju%C4%8Denom%20ugovoru%201.3.1-2017.pdf18.07.2017.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

наставак вести14.07.2017.
Одлука о додели уговора

Текст одлуке се може погледати на следећем линку (линк копирати у ... наставак вести12345678910...