14.03.2017.
Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора се може преузети на следећем линку (линк копирати у претраживач)

http://www.ospetarkocic.rs/upload/vesti/ODLUKA%20O%20DODELI%20UGOVORA.pdf02.03.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: ОШ“Петар Кочић“

 

Адреса наручиоца: Цара Душана бр. 9 Инђија 22320

 

Интернет страница наручиоца:

наставак вести01.03.2017.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:   ОШ“Петар Кочић“

Адреса наручиоца: Инђија, ул. Цара Душана бр.9

Интернет страница наручиоца:

наставак вести01.03.2017.
Одлука о јавној набавци

Одлука о јавној набавци од 20.2.2016. се може преузети на следећем линку (линк копирати у претраживач) ... наставак вести22.02.2017.
Одговор на Захтев за додатне информације

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – услуге екскурзија ученика од 1 до 8 разреда ЈНМВ ... наставак вести123456789