УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ЗА 2016-17 ШКОЛСКУ Г.

 

1.МАША МАТИЈЕВИЋ 8/1-ПРЕДСЕДНИК

2.ЕЛЕНА КОЗИЋ 8/1-ЗАПИСНИЧАР

3.ДЕНИЋ НИКОЛА 8/3-ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

4.ВУКОТИЋ МИЛИЈАНА 8/5- ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

5.ЈЕЛЕНА ТОКМАЧИЋ 7/1-ШКОЛСКИ ОДБОР

6.СВЕТЛАНА БЛАЖЕНОВИЋ 7/1-ШКОЛСКИ ОДБОР

7.ТАМАРА МАЈКИЋ 8/2-ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА

8.БОЈАНА СТЕВИЋ 8/2-ТИМ ЗА ЗАШЗИТУ ОД НАСИЉА

9.МАРКО ШУТОВИЋ 8/4-ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА

10.МАЈА БОРКОВИЋ 7/2-ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА

11.ЈЕЛЕНА ВИТАНОВИЋ 7/4-ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОНАШАЊА

12.ДУЊА КРТОЛИЦА 7/4-ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОНАШАЊА

13.СТЕФАН СТЕВАНОВИЋ 7/3-ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ

14.АЛЕКСАНДАР ТОМАШЕВИЋ 7/3-ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ

15.МАША МАТИЈЕВИЋ 8/1-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

16.СТЕФАН ВЕКИЋ 7/2-НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ