Светлана Пешут – директор школе

Милица Мазињанин – секретар школе

Јадранка Станковић - шеф рачуноводства

Марија Гајић – педагог школе

Милош Латиновић - психолог

Љиљана Лемајић – наставник српског језика

Александра Милићевић – наставник српског језика

Наташа Косановић – наставник српског језика

Драгана Леканић – наставник српског језика

Јасмина Михаљ – наставник енглеског језика

Јелена Дмитровић – наставник енглеског језика

Дуња Мрђић – наставник руског језика

Татјана Алексов – наставник немачког језика

Милена Ћаћић – наставник немачког језика

Mирјана Јовић - наставник немачког језика

Веселинка Грубор – наставник математике

Дина Цветковић – наставник математике

Драгана Дамјанац – наставник математике

Бисерка Црнобрња – наставник математике

Светлана Николић – наставник математике

Матија Хорватић – наставник физике

Иванка Остојић – наставник физике

Мара Ћуић – наставник хемије

Драгана Зорић-Мазињанин – наставник биологије

Александра Живковић – наставник биологије

Драгана Долинић (Горана Лукић) – наставник биологије

Александар Миливојевић – наставник географије

Мирослав Петковић – наставник географије

Коста Николић – наставник географије

Милица Ђорђевић – наставник историје и свакодневног живота у прошлости

Милијана Шкрбић – наставник историје

Божица Марчетић – наставник ликовне културе

Јасмина Драгутиновић – наставник ликовне културе и цртања, сликања и вајања

Бранислав Пејчић – наставник музичке културе

Радоман Јовановић – наставник техничког и информатичког образовања

Крсто Вулић – наставник техничког и информатичког образовања

Биљана Пуалић – наставник техничког и информатичког образовања

Бранислав Денчић - наставник физичког васпитања

Никола Вундук - наставник физичког васпитања

Даница Лекић - наставник физичког васпитања

Стана Нанић - наставник физичког васпитања

Ана Ерцеговац – наставник информатике и рачунарства

Радмила Лисинац – наставник верске наставе

Љиљана Готовац – наставник разредне наставе

Aнка Мрђа – наставник разредне наставе

Брана Палањук – наставник разредне наставе

Татјана Мандић – наставник разредне наставе

Наталија Стевановић – наставник разредне наставе

Слободанка Вуковић – наставник разредне наставе

Радица Ребић – наставник разредне наставе

Слободанка Опарница – наставник разредне наставе

Бињана Радаковић – наставник разредне наставе

Светлана Дамњановић – наставник разредне наставе

Јелена Живковић – наставник разредне наставе

Слободанка Боснић – наставник разредне наставе

Наташа Ђурић – наставник разредне наставе

Марија Алфировић – наставник разредне наставе

Љиљана Марић – наставник разредне наставе

Гордана Кртолица – наставник разредне наставе

Весна Прибић Блануша – наставник разредне наставе

Снежана Петровић – наставник енглеског језика од I-IV разреда и помоћник директора

Јелена Суботић – наставник енглеског језика од I-IV разреда

Мирјана Лемајић – наставник енглеског језика од I-IV разреда

Милан Гршић – наставник верске наставе

Александар Раденовић – наставник верске наставе

Смиљка Маријановић – учитељ у продуженом боравку

Олгица Добић - административно-финансијски радник

Тамара Петрушић - административно-финансијски радник

Драгослав Арсенов - домар

Драган Станишић - ложач

Катица Трбојевић - сервирка

Анђа Миленковић - сервирка

Гордана Мајкић - сервирка

Мира Пиља - спремачица

Славка Дивић - спремачица

Снежана Миладиновић - спремачица

Јасмина Вечерновић - спремачица

Смиљка Драгојевић - спремачица

Рада Марковић - спремачица

Мира Марковић - спремачица

Маргарета Милинковић - спремачица

Светлана Пешут – директор школе

Милица Мазињанин – секретар школе

Јадранка Станковић - шеф рачуноводства

Марија Гајић – педагог школе

Дивна Данчула – логопед

Љиљана Лемајић – наставник српског језика

Александра Милићевић – наставник српског језика

Наташа Косановић – наставник српског језика

Драгана Леканић – наставник српског језика

Јасмина Михаљ – наставник енглеског језика

Јелена Дмитровић – наставник енглеског језика

Дуња Мрђић – наставник руског језика

Татјана Алексов – наставник немачког језика

Милена Ћаћић – наставник немачког језика

Mирјана Јовић - наставник немачког језика

Веселинка Грубор – наставник математике

Дина Цветковић – наставник математике

Драгана Дамјанац – наставник математике

Бисерка Црнобрња – наставник математике

Светлана Николић – наставник математике

Матија Хорватић – наставник физике

Иванка Остојић – наставник физике

Мара Ћуић – наставник хемије

Драгана Зорић-Мазињанин – наставник биологије

Александра Живковић – наставник биологије

Драгана Долинић (Горана Лукић) – наставник биологије

Александар Миливојевић – наставник географије

Мирослав Петковић – наставник географије

Коста Николић – наставник географије

Милица Ђорђевић – наставник историје и свакодневног живота у прошлости

Милијана Шкрбић – наставник историје

Божица Марчетић – наставник ликовне културе

Јасмина Драгутиновић – наставник ликовне културе и цртања, сликања и вајања

Бранислав Пејчић – наставник музичке културе

Радоман Јовановић – наставник техничког и информатичког образовања

Крсто Вулић – наставник техничког и информатичког образовања

Биљана Пуалић – наставник техничког и информатичког образовања

Бранислав Денчић - наставник физичког васпитања

Никола Вундук - наставник физичког васпитања

Даница Лекић - наставник физичког васпитања

Стана Нанић - наставник физичког васпитања

Ана Ерцеговац – наставник информатике и рачунарства

Радмила Лисинац – наставник верске наставе

Љиљана Готовац – наставник разредне наставе

Aнка Мрђа – наставник разредне наставе

Брана Палањук – наставник разредне наставе

Татјана Мандић – наставник разредне наставе

Наталија Стевановић – наставник разредне наставе

Слободанка Вуковић – наставник разредне наставе

Радица Ребић – наставник разредне наставе

Слободанка Опарница – наставник разредне наставе

Бињана Радаковић – наставник разредне наставе

Светлана Дамњановић – наставник разредне наставе

Јелена Живковић – наставник разредне наставе

Слободанка Боснић – наставник разредне наставе

Наташа Ђурић – наставник разредне наставе

Марија Алфировић – наставник разредне наставе

Љиљана Марић – наставник разредне наставе

Гордана Кртолица – наставник разредне наставе

Весна Прибић Блануша – наставник разредне наставе

Снежана Петровић – наставник енглеског језика од I-IV разреда и помоћник директора

Јелена Суботић – наставник енглеског језика од I-IV разреда

Мирјана Лемајић – наставник енглеског језика од I-IV разреда

Милан Гршић – наставник верске наставе

Александар Раденовић – наставник верске наставе

Смиљка Маријановић – учитељ у продуженом боравку

Олгица Добић - административно-финансијски радник

Тамара Петрушић - административно-финансијски радник

Драгослав Арсенов - домар

Драган Станишић - ложач

Катица Трбојевић - сервирка

Анђа Миленковић - сервирка

Гордана Мајкић - сервирка

Мира Пиља - спремачица

Славка Дивић - спремачица

Снежана Миладиновић - спремачица

Јасмина Вечерновић - спремачица

Смиљка Драгојевић - спремачица

Рада Марковић - спремачица

Мира Марковић - спремачица

Маргарета Милинковић - спремачица