ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“

ОПШТИНА: ИНЂИЈА

МЕСТО: ИНЂИЈА

АДРЕСА: УЛ. ЦАРА ДУШАНА БР. 9

Издвојено одељење Љуково, 1 Новембра 73

ТЕЛ. ФАКС. 022/561-540

Број телефона школе у Љукову 022/587-841

Број телефона секретар 022/555-895

Број телефона шеф рачуноводства 022/555-896

Е-mail: - ospetarkocic@indjija.net

              - p_kocic@yahoo.com

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ : 80101

ПИБ: РС 100702079

МАТИЧНИ БРОЈ: 08003980

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8216047996

ЖИРО РАЧУН:

РЕДОВАН:                                                840-1369660-68

РОДИТЕЉСКА СРЕДСТВА:                840-2083760-13