ТИМОВИ У 2016-17.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1.РОДИТЕЉ

2.Степановић Маја

3.Гајић Марија

4.Пуалић Биљана-руководилац

5.Наташа Косановић

6.Милица Јепурски

7.Радаковић Биљана

8.Светлана Николић

9.Светлана Милојевић

10.Пејчић Бранислав

11.Јасмина Михаљ

12.Светлана Дамњановић

 

ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА

1.Долинић Драгана                                               11.Бранислав Денчић

2.Јелена Живковић

3.Смиљка Маријановић

4.Маја Степановић

5.Матија Хорватић

6.Никола Вундук

7.Јелена Дмитровић

8.Слободанка Опарница

9.Мрђић Дуња

10.Јепурски Милица

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ЗАНЕМАРИВАЊА, НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА

1.Светлана Пешут                                          11.Милићевић Александра

2.Снежана Петровић                                            12.Шћевак Сандра

3.Марија Гајић                                               13.Маријановић Смиљка

4.Милица Мазињанин

5.Јасмина Михаљ

6.Брана Палањук

7.Маја Степановић

8.Александар Миливојевић

9.Анка Мрђа

10.Слободанка Вуковић

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

1.Лемајић Љиљана

2.Косановић Наташа

3.Пејчић Бранислав

4.Марчетић Божица

5.Весна Прибић Блануша

6.Алфировић Марија

7.вероучитељ

8.Слободанка Опарница

9.Ђурић Наташа

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

1.Пешут Светлана

2.родитељ

3.Милица Ђорђевић

4.Михаљ Јасмина

5.Дмитровић Јелена

6.Мрђић Дуња

7.Слободанка Боснић

8.Драгана Мазињанин

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

1.Марија Гајић                                                             ПОДКОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЧАСОВА

2.Ана Ерцеговац                                                1.Марија Гајић

3.Јелена Ерцеговчевић                                       2.Маја Степановић

4.Јасмина Михаљ                                               3.Веселинка Грубор

5.Јовановић Радоман                                          4.Мандић Тања

6.Радица Ребић                                                  5.Михаљ Јасмина            

7.родитељ                                                         6.Матија Хорватић

8.ученик                                                           7.Мара Ћујић

9.Николић Светлана                                           8.Mилићевић Александра

10.Вукојевић Зоран                                            9.Петковић Мирослав

 

ТИМ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА

1.Пешут Светлана

2.Мазињанин Драгана

3.Долинић Драгана

4.Брана Палањук

5.Наталија Стевановић

6.родитељ

7.ученик

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

 Анка Мрђа(2.раз.) – Проф. разредне наставе

 Гордана Кртолица(4.р.) – Проф. разредне наставе

 Живковић Јелена(1.р.) – Наст. Разредне наставе

 Алфировић Марија(3.р.)-наст.разредне наставе-РУКОВОДИЛАЦ ТИМА

Миливојевић Александар – Проф. географије

Наташа Косановић- Проф. Српског језика

Грубор Веселинка – Проф. математике

Живковић Александра-професор биологије

Матија Хорватић – проф. физике

Мара Ћуић – Наст. хемије

Татјана Алексов – Проф. немачког језика

Дмитровић Јелена – Проф. енглеског језика

Божица Марчетић – Наст. ликовне културе

Радоман Јовановић – проф. ТИО

Ана Ерцеговац – Проф. информ. и рачунар.

Шкрбић Милијана-проф. историје

Светлана Пешут – директор

 

ТИМ ЗА  ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Пешут Светлана-Директор школе

Мазињанин Милица-секретар

Бора Вајагић-Проф.информатике

Косановић Наташа-Проф.српског језика –руководилац тима           

Алфировић Марија-Проф.разредне наставе

Шкрбић Милијана-Проф.историје

Александар Миливојевић-проф.географије

Блануша Весна-проф.р.нас.

Милићевић Александра-Проф.српског језика       

Марчетић Божица-нас.ликовног

Долинић Драгана-проф.биологиј

Петровић Снежана –наст.енглеског језика

 

СТРУЧНА ВЕЋА

1-2разред-Светлана Милојевић

3-4 разред-Слободанка Опарница

 

ПРИРОДНЕ НАУКЕ-Александра Живковић-Долинић Драгана

 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ-Сандра Шћевак-Леканић Драгана

 

УМЕТНОСТ И ВЕШТИНЕ-Мирјана Пешут

 

КООРДИНАТАР УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

1.Александра Милићевић

 

КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА

1.Тања Алексов

2.Вундук Никола

3.Мира Пиља

4.Радица Ребић

 

ТИМ ЗА КОНТРОЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.Денчић Бранислав

2.Веселинка Грубор

3.Јелена Живковић

4.Петковић Мирослав

5.Јасмина Михаљ

6.Смиљка Маријановић

7.Кртолица Гордана

                                                                                                                                                    директор школе:

                                                                                                                                                    Светлана Пешут